Contributie

De kosten van een lidmaatschap bij Dioscuri’94 zijn (exclusief eenmalig EUR 7,50 inschrijfgeld) als volgt:

Peutergym               50 min.          EUR 50,00

Kleutergym              50 min.         EUR 50,00

Recreatief turnen   60 min.         EUR 55,00

 

Let op: voor leden die niet in Sint-Oedenrode wonen geldt een supplement van EUR 7,50 per half jaar, als gevolg van het mislopen van de gemeentesubsidie.

De contributie wordt halfjaarlijks afgeschreven middels een automatische incasso. Pas halverwege het seizoen beginnen? Uiteraard ben je dan niet de gehele contributie verschuldigd. Onze penningmeester past de contributie naar rato aan, rekenend vanaf de week volgend op de gratis proefles.