Seizoen weer van start!

De vakantie zit erop, de scholen zijn weer begonnen en ook in sporthal De Streepen zijn de eerste sportactiviteiten weer van start gegaan. Van peuters en kleuters tot aan recreatie- en wedstrijdturnsters, en zelfs (jawel) tot volwassenen. Het gaat goed met Dioscuri en Dioscuri’94. Het ledenaantal zit ruim boven de 300 leden en nieuwe initiatieven worden enthousiast ontvangen. Niet alleen de jeugd turnt graag, ook onder volwassenen bleek animo te zijn. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe groep op de woensdagavond van 19:50 – 20:50 uur. Dat uurtje is het aan ouders om te kijken of zij hun grenzen nog kunnen, en vooral ook durven te verleggen op turngebied. Ouders zonder turnervaring, maar ook oud wedstrijdturnsters van Dioscuri komen op de woensdagavond bijeen om samen te trainen. Kortom, een mooi nieuw initiatief dat goed is ontvangen.

We gaan er als bestuur en train(st)ers weer een mooi seizoen van proberen te maken. De aftrap is gedaan en binnenkort staat het jubileumweekend op het programma. Bij Dioscuri en Dioscuri’94 wordt niet stilgezeten!