Corona maatregelen per 6 November

Beste leden en ouder(s)/verzorg(st)ers,

De persconferentie van dinsdag 2 november heeft consequenties voor de leden en toeschouwers van Dioscuri en Dioscuri’94 vanaf 18 jaar. Vanaf zaterdag 6 november 2021 is het verplicht om bij toegang van de sporthal leden en toeschouwers vanaf 18 jaar te controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB).

Op zaterdagen tussen 8.45 uur en 11.30 uur gaan wij onze leden en ouders vanaf 18 jaar bij binnenkomst controleren op het CTB. Leden en ouders die op zaterdagen geen CTB + legitimatie kunnen tonen krijgen mogen de Sporthal helaas niet betreden. Omdat het scannen van toeschouwers op de overige lesdagen een te grote impact heeft op de leiding, is sporthal De Streepen op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag na 11.30 uur tot nader bericht gesloten voor publiek (zowel de hal als de tribune) tijdens de turntrainingen. Het is op die dagen dus niet mogelijk naar uw zoon/dochter te blijven kijken. Graag willen wij aan de ouders van de jeugdige leden vragen om buiten te wachten.

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid van het scannen van het CTB voor het betreden van Sporthal De Streepen tijdens de turnlessen bij Dioscuri/Dioscuri’94. Mocht dit veranderen dan willen wij u verzoeken om de gewijzigde regels ter plekke op te volgen.

Wellicht ten overvloede: de overheid bepaalt de regels beperkingen, Dioscuri/Dioscuri’94 voert die, zo goed als binnen onze mogelijkheden haalbaar is, uit. Wij, als bestuur, begrijpen dat de gehele situatie lastig is. Wij roepen iedereen op om de eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de regels en richtlijnen. Wij verzoeken u verder vriendelijk om ook nu achter de club en haar vrijwilligers te staan en het hen niet onnodig moeilijk te maken.

Mocht u vragen hebben dan vernemen we dat graag via bestuur@dioscuri94.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dioscuri/Dioscuri’94