Overige vragen

Voor vragen rondom lesaanbod, lidmaatschap en groepsindelingen kunt u mailen naar ledenadministratie@dioscuri94.nl.

Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar bestuur@dioscuri94.nl.

Voor dringende vragen kunt u natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden. Zie voor de telefoonnummers het kopje ‘Organisatie’.