Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail (ledenadministratie@dioscuri94.nl), per post:

Ledenadministratie turn- en gymnastiekvereniging Dioscuri’94
t.a.v. Suzan Minten
Koninginnelaan 96
5491 JX Sint-Oedenrode

 

Opzegtermijn

Ieder jaar opnieuw wordt de groepsindeling afgestemd op het aantal leden. Ook de aanvraag voor de zaalhuur wordt gebaseerd op het ledental. Omdat wij de contributie graag zo laag mogelijk willen houden, maar ook in de toekomst nog het gym- en turnaanbod in Sint-Oedenrode aan willen kunnen bieden hanteren wij een opzegtermijn. Zegt u na deze opzegtermijn het lidmaatschap op dan is over de eerstvolgende periode nog contributie verschuldigd.

De opzegging van het lidmaatschap voor het seizoen augustus t/m januari dient te geschieden vóór 1 juni.

De opzegging van het lidmaatschap voor het seizoen februari t/m juli dient te geschieden vóór 1 december (van het voorafgaande jaar).

Dioscuri’94 maakt geen uitzonderingen op deze opzegtermijn.

Van de opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging.