Welkom bij Dioscuri’94

FIJNE VAKANTIE!
Namens bestuur en trainsters een fijne vakantie!!
Let op: In verband met de vakantieperiode zal de ledenadministratie gesloten zijn van donderdag 10 juli tot en met zondag 10 augustus.

INDELING KOMEND JAAR BEKEND
De groepsindeling en trainingstijden voor het seizoen 2014/2015 zijn bekend!
Inmiddels zijn alle ouders van de leden door middel van een mail op de hoogte gesteld.
Heeft u geen mail ontvangen?
Neemt u dan even contact met ons op via bestuur@dioscuri94.nl

OVER DIOSCURI’94
Dioscuri’94 uit Sint-Oedenrode is een turn-en gymnastiekvereniging voor iedereen! Al op jonge leeftijd – vanaf 2 jaar – kun je bij ons op een gezellige, plezierige en veilige manier met de turnsport kennis maken. Ook spelletjes, samenwerken en bewegen op muziek komen aan bod. Naarmate je ouder wordt komt de nadruk steeds meer op het echte turnen te liggen.

Er wordt al sinds 1985 in verenigingsverband geturnd in Sint-Oedenrode. Het recreatieve gedeelte van de vereniging is in december 1993 afgesplitst van Dioscuri en verdergegaan onder de naam Dioscuri’94. De vereniging Dioscuri biedt sindsdien uitsluitend wedstrijdturnen aan. De leden van Dioscuri komen voor het overgrote deel uit Dioscuri’94.

We hebben bij Dioscuri’94 een prima trainersstaf, die voor het grootste deel bestaat uit leden die vroeger zelf bij Dioscuri wedstrijden hebben geturnd, of dat nog steeds doen. Er is altijd een gediplomeerde train(st)er bij de trainingen aanwezig, om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Dioscuri’94 verzorgt haar lessen in Sporthal De Streepen, Laan van Henkenshage 5, te Sint-Oedenrode.